Druga Corporate Innovation Conference u Srbiji uspešno završila “Potragu za novim poslovnim modelima”

Konferencija posvećena korporativnim inovacijama u Srbiji, koju po drugi put organizuje ICT Hub, okupila je preko 350 učesnika sa željom da predstavi načine na koje kompanije mogu da (p)ostanu konkurentne na tržištu i dođu do novih izvora prihoda, pružila je i globalni osvrt na temu korporativnih inovacija, ali i predstavila primere kompanija koje uspešno uvode inovacije u Srbiji i okruženju. Otvarajući konferenciju, Kosta Andrić, izvršni direktor ICT Hub-a, izjavio je: "Kompanije koje budu opstajale u budućnosti, opstajaće prevashodno zato što će razumeti načine na koje treba da rukovode inovacijama, da raspolažu resursima - materijalnim i nematerijalnim - i da primenjuju aktuelne inovacione prakse. Isto tako, veoma je važno da imaju zacrtan cilj i viziju, jer će samo potpuna posvećenost tom cilju obezbediti dovoljno jak motiv za neprekidnu borbu na tržištu i stvarati stalnu potrebu za usavršavanjem i osavremenjivanjem poslovnog modela.

Učesnici konferencije imali su priliku da čuju na koji način se inovacije mogu transformisati u merljive poslovne rezultate, kao i da se iz prve ruke upoznaju sa najnovijim poslovnim trendovima na tržištu. Svoje viđenje o različitim izazovima poslovanja i potrebi za prilagođavanjem brzim promenama na tržištu, dali su eksperti Filip Horvat, Manu Volens, Afonso Rebelo De Susa i drugi. Takođe, posetioci konferencije su se u okviru EXPO zone upoznali sa radom nekih od najuspešnijih srpskih startap kompanija i uživo videli hardverske i softverske inovacije koje su ovi startapi razvili i na kojima i dalje rade.